Peridot Ornate Bracelet – Megan Fenno/FENNOfashion