Blush Pink Ornate Bracelet – Megan Fenno/FENNOfashion